Berstlining (cracking)

Zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při současném roztlačení stávajícího potrubí. V určitých případech je možno profil zvětšit. Potrubí je zatahováno hydraulickým zařízením ve vzdálenostech do cca 150 m z montážních jam. Pro tuto technologii jsme vybaveni hydraulickými jednotkami firmy HAMMERHEAD HydroBurst HB 125, Hydroburst HB 80 a PB 30 včetně pohonných jednotek a ostatního příslušenství (tažné tyče, řezné a rozšiřovací nástroje). 

V případě požadavku objednatele lze zatahovat nové potrubí se současným vytlačením stávajícího potrubí do montážní jámy. Použitelnost vytláčení závisí na materiálu, profilu a stupni narušení stávajícího řadu a na délce rekonstruovaného úseku.

 Zatažení potrubí někdy předchází monitoring TV kamerou, případně vyčištění potrubí (u metody berstlining není vždy čištění nutné). Rekonstrukce mohou být prováděny za provozu (přečerpávání splašků, obtoky). Přípojky jsou přepojovány v montážních jámách. Součástí rekonstrukce jsou opravy šachet a jiných objektů kanalizačních a vodovodních sítí, obtoky a přečerpávání, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky, zaměření skutečného stavu atd.

Nejpoužívanější druhy nových potrubí

  • tvárná litina (hrdlové spoje s vnitřním zámkem)
  • PE-HD, PE100, RC s ochranným pláštěm (spoje svařované na tupo)
  • PP-HM polypropylen se zvýšeným modulem pružnosti (spoje svařované na tupo)