Relining

Zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při požadavku nebo možnosti zmenšení profilu. Nové potrubí všech běžných profilů je zatahováno hydraulickými vrátky, případně zatlačováno hydraulickým zařízením. Délky zatahovaných úseků se pohybují do 300 m podle místních podmínek, druhu a profilu zatahovaného potrubí.

Zatažení potrubí předchází monitoring TV kamerou a vyčištění potrubí. Rekonstrukce mohou být prováděny za provozu (přečerpávání splašků, obtoky). Přípojky jsou přepojovány v montážních jámách v určitých případech u kanalizací bezvýkopově robotem. Součástí rekonstrukce jsou opravy šachet a jiných objektů kanalizačních a vodovodních sítí, obtoky a přečerpávání, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky, zaměření skutečného stavu atd.

Nejpoužívanější druhy nových potrubí

  • PE-HD, PE100, RC (spoje svařované na tupo)
  • PE-HD, PE100, RC s ochranným pláštěm (spoje svařované na tupo)
  • tvárná litina (hrdlové spoje, příp. s vnitřním zámkem)
  • PP-HM polypropylen se zvýšeným modulem pružnosti (krátké trubky nebo svařované spoje)
  • FLEXOREN (svařované spoje)
  • HOBAS sklolaminátové potrubí
  • EUTIT čedičové potrubí
  • InLine kameninové potrubí