Horizontální řízené vrtání

Technologii horizontálního řízeného vrtání provádíme v omezeném rozsahu, většinou jako doplňkovou činnost na stavbách s našimi hlavními činnostmi (berstlining, relining).

Zatažení nového potrubí do vrtu zařízením HD-20 se vzduchovým výplachem, umístěného ve startovací jámě 3,5 m x 2,0 m. Vnější průměr zatahovaného potrubí (do 300 mm) a délka vrtu jsou závislé na geologických podmínkách. Systém sledování a řízení směru vrtání je zajištěn použitím zaměřovacího systému DIGITRAK.Nejpoužívanější druhy nových potrubí

  • tvárná litina (hrdlové spoje s vnitřním zámkem)
  • PE-HD, PE100, RC s ochranným pláštěm (spoje svařované na tupo)
  • ocelové potrubí (chráničky)