Reference

 • V roce 2022 jsme na 21 stavbách provedli rekonstrukce vodovodních potrubí v celkové délce 8.500 m metodami berstlining a relining v profilech DN 80-300 mm. Nová potrubí tvárná litina a PEHD pro bezvýkopové technologie.
 • V roce 2021 jsme na 23 stavbách provedli rekonstrukce vodovodních potrubí v celkové délce 10.190 m metodou berstlining v profilech DN 80-250 mm. Nová potrubí tvárná litina a PEHD pro bezvýkopové technologie.
 • V roce 2020 jsme na 20 stavbách provedli rekonstrukce vodovodních potrubí v celkové délce 6.380 m, z toho metodou berstlining v délce 4.720 m v profilech DN 80-250 mm a metodou relining v délce 1.660 m v profilech DN 150-500 mm. Nová potrubí tvárná litina a PEHD pro bezvýkopové technologie.
 • V roce 2019 jsme na 26 stavbách provedli rekonstrukce vodovodních potrubí v celkové délce 8.150 m, z toho metodou berstlining v délce 7.980 m v profilech DN 80-500 mm a metodou relining v délce 170 m v profilech DN 100-200 mm. Nová potrubí tvárná litina a PEHD pro bezvýkopové technologie. Zvláště si dovolujeme upozornit na provedení berstliningu ve větších profilech (původní potrubí OC DN 400 a 500, nové potrubí tvárná litina DN 400 a 500).
 • V roce 2018 jsme na 23 stavbách provedli rekonstrukce vodovodních potrubí v celkové délce 6.480 m, z toho metodou berstlining v délce 3.890 m v profilech DN 50-200 mm a metodou relining v délce 2.590 m v profilech DN 50-600 mm. Nová potrubí tvárná litina a PEHD pro bezvýkopové technologie.
 • V roce 2017 jsme na 32 stavbách provedli rekonstrukce vodovodních potrubí v celkové délce 12.676 m, z toho metodou berstlining v délce 12.447 m v profilech DN 50-250 mm a metodou relining v délce 229 m v profilech DN 80-150 mm. Nová potrubí tvárná litina a PEHD pro bezvýkopové technologie.
 • V roce 2016 jsme na 30 stavbách provedli rekonstrukce vodovodních potrubí v celkové délce 14.220 m, z toho metodou berstlining v délce 12.308 m v profilech DN 80-450 mm a metodou relining v délce 1.912 m v profilech DN 80-500 mm. Nová potrubí tvárná litina a PEHD pro bezvýkopové technologie.
 • V roce 2015 jsme na 31 stavbách provedli rekonstrukce vodovodních potrubí v celkové délce 20.810 m, z toho metodou berstlining v délce 10.730  m v profilech DN 50-450 mm a metodou relining v délce 10.080 m v profilech DN 80-500 mm. Nová potrubí tvárná litina a PEHD pro  bezvýkopové technologie.
 • Jeseník-oprava vodovodu v ul. Alšova
  INVESTOR: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (VLIVA Krnov s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 mm v původní trase v délce 138,0 m metodou berstlining. Nové potrubí PE-HD 90, Wavin TS.
  Termín: 12/2014
 • Oprava vodovodního přivaděče AC DN250 Jankovice-Výletiště
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 250 mm metodou berstlining v délce 93,0 m. Nové potrubí     PE-HD 280, Wavin TS.
  Termín: 12/2014
 • Stavební úprava vodovodního řadu, ulice Jesenická
  INVESTOR: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 mm metodou berstlining v délce 84,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  Termín: 10/2014
 • Výměna potrubí - Zlín, ul. Štefánikova, Dolní, Lomená
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z oceli, DN 80 mm a DN 50 mm metodou relining a berstlining v délce 120,0 m a 590,0 m. Nové potrubí PE-HD,110 a 63, Wavin TS. Přepojení 43 ks domovních přípojek.
  Termín: 08-10/2014
 • Výměna potrubí - Zlín, ul. Pod Vodojemem
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z oceli, DN 50 mm metodou berstlining, v celkové délce 140,0 m. Nové potrubí PE-HD 63, Wavin TS. Přepojení 12 ks domovních přípojek
  Termín: 08-09/2014
 • Oprava vodovodního řadu B1, Kroměříž, m.č. Bílany
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (VHS Brno,a.s.)
  POPIS: Oprava litinového vodovodního řadu DN 100 mm, metodou berstlining v délce 340,0 m Nové potrubí PE-HD 110, Wavin TS.
  Termín: 08/2014
 • Oprava vodovodu ul. Vodní, Prostějov
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (STRABAG, a.s.)
  POPIS: Oprava litinového vodovodního řadu DN 80 a DN 100 mm, metodou berstlining v délce 255,0 m a 235,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 80 a DN 100 mm.
  Termín: 08/2014
 • Oprava vodovodu nám. Spojenců, Prostějov
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (REALINVEST, s.r.o.)
  POPIS: Oprava litinového vodovodního řadu DN 80 a DN 100 mm, metodou berstlining v délce 227,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  Termín: 08/2014
 • Oprava vodovodu nám. T.G.M., Prostějov
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (JR STAVBY-CZ, s.r.o.)
  POPIS: Oprava litinového vodovodního řadu DN 150 mm, metodou berstlining v délce 90,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 150 mm.
  Termín: 07/2014
 • Uničov - rekonstrukce kanalizace ul. Litovelská, Příční, Haškova
  INVESTOR: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (LAZAM uničovská stav. s.r.o.)
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 a 400 metodou berstlining v délkách 175 m a 255 m. Nové potrubí PP-HM 280x13 a 380x20 mm.
  Termín: 06-07/2014
 • Přivaděč ÚV Ludkovice-Luhačovice, DN 250 mm, rekonstrukce vodovodu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního přivaděče z oceli, DN250 mm metodou berstlining v délce 317,0 m. Nové potrubí PE-HD 280 s ochranným pláštěm.
  Termín: 06-07/2014
 • Přerov - opravy vodovodních řadů - ul. 9. května
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodního řadu z litiny DN 80 mm metodou berstlining v délce 262,0 m. Nové potrubí tvárná litina, DN 80 mm.
  Termín: 06/2014
 • Pozlovice - Za Potokem, rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z litiny DN 100 mm metodou berstlining v délce 228,0 m. Nové potrubí PE-HD 110, Wavin TS. Přepojení 10 ks domovních přípojek. Vystrojení AŠ.
  Termín: 05/2014
 • Prostějov - oprava vodovodu na ul. Sladkovského, Olomoucká a Outraty.
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (STRABAG, a.s.)
  POPIS: Oprava vodovodních řadů z litiny, DN 100 a DN 80 mm metodou berstlining v délce 124,0, 121,0 a 170,0 m . Nové potrubí tvárná litina DN 100 a DN 80 mm.
  Termín: 05/2014
 • Oprava vodovodu Nová Dědina-Mrlín, přivaděč Nová Dědina
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (SMO a.s. Otrokovice)
  POPIS: Oprava vodovodního řadu z litiny, DN100 mm metodou relining v délce 1 077,0 m . Nové potrubí PE-HD 75, SafeTech Wavin.
  Termín: 04-05/2014
 • Prostějov - oprava vodovodu na ul. Barákova
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (JR STAVBY-CZ, s.r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodního řadu z litiny, DN 80 mm metodou berstlining, v celkové délce 45,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 80 mm.
  Termín: 04/2014
 • Zlín, tř. T. Bati - oprava vodovodu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu z oceli DN 50 mm, metodou berstlining v délce 99,0 m. Nové potrubí PE-HD 63 Wavin TS. Přepojení 3 ks domovních přípojek.
  Termín: 04/2014
 • Rekonstrukce vodovodu Slavičín, ul. Osvobození
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu litiny DN 100 mm, metodou berstlining v délce 380,0 m. Nové potrubí PE-HD 110, Wavin TS. Přepojení 26 ks domovních přípojek.
  Termín: 03-04/2014
 • Ženklava-oprava vodovodu AC DN80
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 mm v délce 130,0 m metodou berstlining. Nové potrubí PE-HD 90 x 8,2, Wavin TS.
  Termín: 12/2013
 • Rekonstrukce vodovodu Zlín-ul. Prostřední
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (RIS-MONT, s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 50 metodou berstlining v délce 54,0 m. Nové potrubí PE-HD, 63 x 5,8 mm, SDR11, Wavin TS. Přepojení 3 ks domovních přípojek
  Termín: 12/2013
 • Rekonstrukce vodovodního řadu Val. Klobouky-ulice Cyrilometodějská
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.(RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 50 mm metodou berstlining v délce 60,0 m. Nové potrubí PE-HD, 63 x 5,8 mm, SDR11, Wavin TS. Přepojení 3 ks domovních přípojek
  Termín: 12/2013
 • Rekonstrukce vodovodu Luhačovice-ulice Nábřeží
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.(RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 50 mm metodou berstlining v délce 100,0 m. Nové potrubí PE-HD, 90 x 8,2 mm, Wavin TS. Přepojení 3 ks domovních přípojek
  Termín: 11/2013
 • Rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Lázně Luhačovice,a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 mm  metodou berstlining v délce 75,0 m. Nové potrubí PE-HD 110x6,6mm s ochranným pláštěm. Přepojení 1 ks domovní přípojky.
  Termín: 11/2013
 • Rekonstrukce vodovodu Luhačovice-ulice V Cihelně
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.(RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 60 mm metodou berstlining v délce 287,0 m. Nové potrubí PE-HD, 110 x 10,0 mm, Wavin TS. Přepojení 21 ks domovních přípojek.
  Termín: 10-11/2013
 • Rekonstrukce vodovodního přivaděče do ČS Paseky
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.(RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního potrubí ocel a AC DN 150 mm metodou berstlining, v celkové délce 435,0 m. Nové potrubí PE-HD RC, s ochranným pláštěm, 180 x 16,4 mm. Výměna armatur a tvarovek na přívodu do ČS Paseky.
  Termín: 10-11/2013
 • Vodovod Bohuslavice-oprava přiváděcího řadu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (MYFA Olomouc s.r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodu DN 125,160 mm z PVC metodou berstlining v délce 193,0 m a 206,0 m.Nové potrubí PE-HD, 125 x 11,4 mm a 160 x 14,6 mm, Wavin TS.
  Termín: 11/2013
 • Vodovod Konice-oprava řadu v ul. Bídov
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (VK-AQUA Olomouc spol. s r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodu DN 100 mm z litiny metodou berstlining v délce 303,0 m. Nové potrubí PE-HD, 125 x 11,4 mm, Wavin TS..
  Termín: 10/2013
 • Oprava vodovodu OC DN 50 v Trutnově, ČS Dolce - VDJ Oblanov
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 50 z oceli, metodou berstlining v délce 330,0 m. Nové potrubí PE-HD 63 x 5,8 mm mm, Wavin TS
  Termín: 10/2013
 • Oprava vodovodu AC DN 80 v Trutnově, K Valům - VDJ Oblanov
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 80 z AC, metodou berstlining v délce 1 200,0 m. Nové potrubí PE-HD 90 x 8,2 mm, Wavin TS
  Termín: 09-10/2013
 • Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Skalička
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (INSTA CZ s.r.o.)
  POPIS: Stavební úpravy vodovodních řadů z litiny, DN100 a PE-HD 50 x 4,6 mm metodou berstlining v délce 2 094,0 m (DN 100) a 458,0 m (PEHD 50). Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm a PE-HD D 63 x 5,8 mm, Wavin TS.
  Termín: 09-11/2013
 • Oprava vodovodu PVC 225 mm v Trutnově, v prodloužení ulice U stadionu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu D 225 mm z PVC metodou relining v délce 165,0 m. Nové potrubí PE-HD, RC, 160 x 9,5 mm, Safe Tech.
  Termín: 09/2013
 • Štítná nad Vláří - rekonstrukce vodovodu v silnici II/495
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.(RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 50 z litiny, metodou berstlining v délce 427,0 m. Nové potrubí PE-HD 90 x 8,2 mm, Wavin TS. Přepojení 21 ks domovních přípojek. Vystrojení AŠ.
  Termín: 09-10/2013
 • Olbramice,ul. Hlavní, Nad Kapličkou - rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. (LXM group a.s.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z litiny, DN100, metodou berstlining v délce 184,0 m. Nové potrubí tvárná litina Saint Gobain, Standard, spoje Universal Ve, DN 100 mm.
  Termín: 09-10/2013
 • Oprava vodovodu Hranice - ul. Zborovská, Hviezdoslavova, Studentská - IV. etapa
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Dušan Kleiber-VaK STAV)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z litiny, DN100, metodou berstlining v délce 551,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  Termín: 07/2013
 • Rekonstrukce výtlačného potrubí z ČS Paseky do VDJ Mladcová
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.(RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního potrubí AC DN 150 mm metodou berstlining, v celkové délce 759,0 m. Nové potrubí PE-HD RC, s ochranným pláštěm, 180 x 16,4 mm. Výměna armatur a tvarovek na přívodu do VDJ a ČS.
  Termín: 06-09/2013
 • Bystřice pod Hostýnem - oprava vodovodního řadu v ul. Rusavská
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu z AC DN 250 mm, metodou berstlining v délce 209,0 m. Nové potrubí PE-HD, RC, s ochranným pláštěm, 280 x 16,6 mm. Napojení dvou odbočných řadů DN 80 mm a přepojení 1 ks domovní přípojky.
  Termín: 09/2013
 • Oprava vodovodu Bystřice pod Hostýnem ulice Za Příhonem
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu z AC DN 150 mm, metodou berstlining v délce 186,0 m. Nové potrubí PE-HD, RC, s ochranným pláštěm, 160 x 9,5 mm. Přepojení 20 ks domovních přípojek.
  Termín: 08/2013
 • Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Malhotice
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (INSTA CZ s.r.o.)
  POPIS: Stavební úpravy vodovodních řadů z litiny, DN100 a PE-HD 50 x 4,6 mm metodou berstlining v délce 1 721,0 m (DN 100) a 78,0 (PEHD 50) m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm a PE-HD D 63 x 5,8 mm, Wavin TS.
  Termín: 07-08/2013
 • Reko MS Třinec, Lidická + 1
  INVESTOR: RWE, a.s. (GASCONTROL s.r.o.)
  POPIS: Výměna ocelového potrubí DN 345 mm metodou relining v délce 415,0 m. Nové plynovodní potrubí PE-HD s ochranným pláštěm, 315 x 18,7 mm.
  Termín: 07/2013
 • Prostějov, oprava vodovodu v ul. Dolní
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (JR Stavby CZ , s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z litiny, DN100, metodou berstlining v délce 144,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  Termín: 07/2013
 • Zborovice - oprava vodovodního řadu v ul. Sportovní I.a II. etapa
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (SMO a.s. Otrokovice)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z litiny, DN100, metodou berstlining v délce 174,0 m a 253,0 m. Nové potrubí PE-HD, RC s ochranným pláštěm, Dualtec, 110 x 6,6 mm.
  Termín: 07/2013
 • Prostějov, oprava vodovodu v ul. Dolní
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (JR Stavby CZ , s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z litiny, DN100, metodou berstlining v délce 144,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  Termín: 07/2013
 • Troubelice - rekonstrukce vodovodního řadu B - dolní úsek IV. etapa
  INVESTOR: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu z litiny DN 80 a 100, metodou berstlining v délce 314,0 m. Nové potrubí PE-HD, RC, s ochranným pláštěm Dualtec, 110 x 10,0 mm. Přepojení 12 ks domovních přípojek.
  Termín: 06-07/2013
 • Kopřivnice - ul. Česká, Obránců míru - rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z litiny, DN100, metodou berstlining v délce 663,0 m. Nové potrubí PE-HD, RC, Egeplast SLM 110 x 6,6 mm.
  Termín: 05-07/2013
 • Prostějov - sídliště E. Beneše 3 až 7 oprava vodovodu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (STRABAG a.s.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z litiny, DN100, metodou berstlining v délce 107,0 m. Nové potrubí tvárná litina Saint Gobain, Standard, spoje Universal Ve, DN 100 mm.
  Termín: 06/2013
 • Prostějov - ul. Komenského, oprava vodovodu DN 200
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (KNOSS, s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z litiny DN 200 metodou berstlining v délce 186,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 200 mm.
  Termín: 06/2013
 • Vodovod Ochoz - oprava vodovodních řadů
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (JR Stavby CZ , s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z PE, D 90, metodou berstlining v délce 403,0 m. Nové potrubí PE-HD, RC s ochranným pláštěm 90 x 8,2 mm.
  Termín: 04-05/2013
 • Oprava vodovodního řadu v ulici Českobratrská, Prostějov
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z litiny, DN 100, metodou berstlining v délce 208,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  Termín: 04/2013
 • Rekonstrukce přivaděče Velká-ÚV Lhotka
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Dušan Kleiber-VaK STAV)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu z OC, DN 250,300, mm metodou relining v délce 2 949,0 m. Nové potrubí PE-HD, RC Wavin SafeTech 160 x 9,5 mm)
  Termín: 02-04/2013
 • Oprava potrubí provozní vody na lokalitě Frenštát
  INVESTOR: OKD, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 200 mm v původní trase v délce 310,0 m. Nové potrubí PE-HD 225, SDR17, RC
  Termín: 11/2012
 • Rekonstrukce výtlačného řadu - Kružberk-Nové Lublice
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.(Plastmont inženýrské sítě s.r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodu DN 200 metodou relining v délce 272,0 m. Nové potrubí PE-HD 180, SDR11 s ochranným pláštěm
  Termín: 11/2012
 • Oprava vodovodu PVC D 225 mm v Trutnově-Poříčí, ul. Vrbová
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (Vlasta Valkounová, OMA V+P, Trutnov)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 200 metodou relining v délce 314,0 m. Nové potrubí PE-HD 160, SDR17, Wavin SafeTech
  Termín: 11/2012
 • Propojení vodovodních řadů Smržice, Prostějovská-Zákantí
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN350 metodou relining v délce 170,0 m. Nové potrubí PE-HD 110, SDR11, Wavin, Safe Tech RC, uložené na distančních kroužcích.
  Termín: 10/2012
 • Rekonstrukce vodovodního řadu, ul. Nádražní, Frýdlant nad Ostravicí
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.( RV styl s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 metodou berstlining v délce 318,0 m. Nové potrubí PE-HD 110, SDR17 s ochranným pláštěm
  Termín: 10/2012
 • Rekonstrukce vodovodního přivaděče DN500 Vlčany - Šala
  INVESTOR: Západoslovenská vodárenská společnost a.s. (INSITUFORM Hlohovec s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vod. přivaděče ocel DN 500 mm metodou Berstlining v délce 1 807,5 m. Nové potrubí PE-HD 500, SDR 17 s ochranným pláštěm.
  Termín: 10-11/2012
 • Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludkovice-Luhačovice
  INVESTOR: Moravská vodárenská a.s. (RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního potrubí ocel DN 250 mm v celkové délce 516,0 m metodou relining. Nové potrubí PE-HD 225, SDR11, RC. Vystrojení VDJ Ludkovice.
  Termín: 08-10/2012
 • Prostějov, ulice Rejskova - výměna vodovodu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. ( KNOSS, s.r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodu DN 125,150 mm z litiny metodou berstlining v délce 111,0 m a 144,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 125,150 mm.
  Termín: 09/2012
 • Litovel, oprava vodovodu v ulici Palackého-Berstlining
  INVESTOR: Vodohospodářská spol. Čerlinka s.r.o. (MODOS spol. s r.o. Olomouc)
  POPIS: Oprava vodovodu DN 200 mm z litiny metodou berstlining v délce 285,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 200 mm.
  Termín: 09/2012
 • Karviná-Ráj, ul. Slunečnicová - rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 metodou berstlining v délce 257,0 m. Nové potrubí PE-HD 90, SDR11 s ochranným pláštěm.
  Termín: 08-09/2012
 • Oprava výtlaku vodovodního potrubí v obci Víceměřice
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. ( JR stavby CZ, s.r.o.Olomouc)
  POPIS: Oprava vodovodního potrubí ocel DN100 mm metodou relining v celkové délce 642,0 m. Nové potrubí PE-HD 90, SDR17, SafeTech.
  Termín: 08-09/2012
 • Rekonstrukce vodovodu Zlín-Jaroslavice, ul. Lísková, Smrková, Zlín-Zábrančí II, Lukov-Padělky
  INVESTOR: Moravská vodárenská a.s. ( RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodních řadů z litiny, DN 50,80,100 metodou berstlining v délce 635,0m. Nové potrubí PE-HD 63, 90, 110mm SDR11, Wavin TS. Přepojení 51 ks přípojek.
  Termín: 07-09/2012
 • Stará Ves - rekonstrukce zásobovacího řadu II. etapa
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu litina DN 150 metodou relining v délce 1 107,0 m. Nové potrubí HDPE 110, SDR 17, s ochranným pláštěm. Přepojení 28 ks přípojek,
  Termín: 06-09/2012
 • Vila Tugendhat - rekonstrukce přípojky kanalizace - II. etapa
  Objednatel: STAVOREAL Brno, spol. s r.o.
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 400 metodou berstlining v délce 18,0 m. Nové potrubí PE-HD, DN400 mm..
  Termín: 09/2012
 • Rekonstrukce kanalizace DN200 a vodovodu DN50 metodou berstlining
  INVESTOR: Portaflex s.r.o., Ostrava
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pod základy objektu v délce 24,0 m, nové potrubí PP-HM, 292 x 13,0 mm (dl. 1,0 m, zámkový spoj) a PE-HD, 63 x 5,8 mm, Wavin TS.
  Termín: 07/2012
 • Příbor, ul. Komenského - rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. (Pavel Bajer - BAMED)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního potrubí DN 150 v délce 157 m. Nové potrubí tvárná litina DN 150.
  Termín: 07/2012
 • Oprava vodovodu Hranice 2, ul. Zborovská
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Dušan Kleiber-VaK STAV)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 metodou Berstlining v délce 122,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100.
  Termín: 06/2012
 • Nový Jičín, ul. Divadelní - rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. (LXM Group a.s.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 v délce 154 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100.
  Termín: 06/2012
 • Stavební úpravy vodovodu Přerov, Velká Dlážka-Hranická
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Všeobecná stavební Přerov, spol. s r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 300 v délce 540,0 m metodou berstlining. Nové potrubí tvárná litina DN 300.
  Termín: 04-05/2012
 • Prostějov - ul. Svatoplukova, rekonstrukce vodovodu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (JR stavby CZ, s.r.o.Olomouc)
  POPIS: Rekonstrukce zásobovacího řadu DN 80,100 v délce 411,0 m a 498,0 m metodou berstlining. Nové potrubí tvárná litina DN 80, 100.
  Termín: 04-05/2012
 • Vodojem Frenštát - Janík - rekonstrukce přiváděcího řadu II. etapa
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního potrubí ocel DN 300 mm v délce 723,0 m metodou relining. Nové potrubí PEHD 280, SDR11, Wavin Safe Tech.
  Termín: 03-06/2012
 • Životice-Karviná, sanace vodovodního řadu
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 500, metodou relining v délce 3.322 m. Nové potrubí PE-HD, 315x18,7, SDR17, Wavin, Safe Tech RC
  Termín: 10-12/2011
 • Oprava vodovodního potrubí-Shopping Centre Fastav-Šenov u Nového Jičína
  INVESTOR: HSF Systém a.s. Vratimov
  POPIS: Oprava vodovodu DN 200 metodou relining v délce 102,0 m. Nové potrubí PE-HD, 160x14,6, SDR11, Wavin, Safe Tech RC
  Termín: 11/2011
 • Rekonstrukce vodovodu Lysá hora-prameniště Na Větrech
  INVESTOR: Klub českých turistů Praha
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 50 metodou relining v délce 370,0 m. Nové potrubí PE-HD 32x2,9, SDR11, Dualtec
  Termín: 11/2011
 • Oprava vodovodu, ul. Mladobucká, Trutnov
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (Vlasta Vakounová, OMA V+P, Trutnov)
  POPIS: Oprava vodovodu DN80 netodou relining v délce 232,0 m. Nové potrubí PE-HD, 63x5,8, SDR11, Wavin Safe Tech RC
  Termín: 10/2011
 • Vodojem Frenštát-Janík, rekonstrukce přiváděcího řadu - I. etapa
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 300 metodou relining v délce 204,0 m. Nové potrubí PE-HD, 280x25,4, SDR11, Safe Tech RC.
  Termín: 10/2011
 • Příbor, Mniší - rekonstrukce vodovodního řadu LT DN 125
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. (LXM Group a.s.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100, 125 v délce 1.581,0 m metodou berstlining. Nové potrubí tvárná litina DN 100,150.
  Termín: 07, 09-11/2011
 • Vodovod Jesenec - oprava vodovodního řadu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. ( JR stavby CZ, s.r.o.Olomouc)
  POPIS: Oprava vodovodního řadu PVC, DN 100 metodou berstlining v délce 379,0m. Nové potrubí PE-HD 110x10,0, SDR11, Wavin TS.
  Termín: 06, 08/2011
 • Oprava potrubí pitné vody pro veřejnou potřebu včetně opravy VDJ Helštýn, Důl Frenštát p. R.
  INVESTOR: OKD, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního potrubí ocel DN 200,250,350,500 mm v celkové délce 4.177,0m metodou relining. Nové potrubí PE-HD 110, 160 a 225 mm. Přepojení přípojek, oprava a vystrojení VDJ Helštýn.
  Termín: 06-12/2011
 • Oprava potrubí splaškových vod, Důl Frenštát p. R.
  INVESTOR: OKD, a.s.
  POPIS: Oprava kanalizačního potrubí DN 300 a 400 metodou relining v celkové délce 2.878,0 m. Nové potrubí PP-HM 220x12,8 mm a 292x13 mm. Opravy revizních šachet.
  Termín: 06-12/2011
 • Výměna vodovod.potrubí DN 125,110 - přemostění Lubiny, Příbor
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního potrubí metodou berstlining v délce 20,0 m a metodou relining v mostovce v délce 30,0 m. Nové potrubí PE-HD, 160x9,5, SDR 17, Wavin, Safe Tech RC
  Termín: 05/2011
 • Oprava dešťové kanalizace DN 300, ul. M. Ryšky, Orlová-Lutyně
  INVESTOR: Město Orlová
  POPIS: Oprava dešťové kanalizace DN 300 metodou berstlining v délce 37,0 m. Nové potrubí PP-HM 292x13 mm. Rekonstrukce revizních šachet.
  Termín: 05/2011
 • Oprava vodovodu Hranice 2, I.,II.a III. etapa
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.(Všeobecná stavební Přerov, spol. s r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodu DN 80,100 metodou berstlining v délce 409,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 80,100.
  Termín: 04/2011
 • Rekonstrukce splaškové kanalizace DN 300, Dopravní ul., Levice
  INVESTOR: Západoslovenská vodohospodářská společnost Levice (INSITUFORM - Hulín Rohrsanierungstechniken, s. r. o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 metodou berstlining v délce 86,0 m. Nové potrubí PP-HM 392x18 mm.
  Termín: 04/2011
 • Rekonstrukce vodovodu Štramberk, Bařiny
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 v délce 150 m metodou berstlining. Nové potrubí PEHD 160.
  Termín: 12/2010
 • Rekonstrukce kanalizace DN 400, Levice - I. etapa
  INVESTOR: Západoslovenská vodárenská společnost a.s. (INSITUFORM Hlohovec s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 400 (beton) metodou berstlining v délce 104 m. Nové potrubí PP-HM 392/18. Přepojení 4 ks přípojek.
  Termín: 12/2010
 • Rekonstrukce vodovodního řadu Žimrovice, ul. Hradecká
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 v délce 190 m. Nové potrubí PEHD 110.
  Termín: 11/2010
 • Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludkovice - Luhačovice
  INVESTOR: Moravská vodárenská, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního přivaděče DN 250 v délce 1067 m metodou berstlining. Nové potrubí PEHD 280. Rekonstrukce vodovodního přivaděče DN 250 v délce 723 m metodou relining. Nové potrubí PEHD 225.
  Termín: 10-12/2010
 • Rekonstrukce vodovodního řadu Otrokovice - Štěrkoviště
  INVESTOR: Moravská vodárenská, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 v délce 625 m metodou berstlining. Nové potrubí PEHD 75. Přepojení 9 ks přípojek
  Termín: 10-11/2010
 • Rekonstrukce vodovodního řadu Přerov, Nábř. E. Beneše
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 v délce 91 m metodou berstlining. Nové potrubí tvárná litina DN 100.
  Termín: 08/2010
 • Krnov, rekonstrukce zásobovacího řadu DN 400 - I. etapa
  INVESTOR: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce zásobovacího řadu DN 400 v délce 336 m metodou berstlining. Nové potrubí PEHD 400. Vystrojení armaturních šachet.
  Termín: 08-09/2010
 • Oprava kanalizace Mariánské údolí
  INVESTOR: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (MYFA Olomouc s.r.o.)
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 v délce 56 m metodou berstlining. Nové potrubí PEHD 315 (kanalizační s ochranným pláštěm).
  Termín: 7/2010
 • Lučina, rekonstrukce vodovodu
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 v délce 112 m metodou relining. Nové potrubí PEHD 63. Přepojení 5 ks přípojek.
  Termín: 07/2010
 • Zbyslavice - rekonstrukce zásobovacího řadu
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o. (LEXUS Centrum s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 a 100 v celkové délce 777 m metodou berstlining. Nové potrubí tvárná litina DN 80 a 100.
  Termín: 05, 08-09/2010
 • Rekonstrukce vodovodního řadu Opava, Hradecká
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o. (POHL cz, a.s.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 v délce 195 m metodou berstlining. Nové potrubí PEHD 110.
  Termín: 05/2010
 • Velké Albrechtice, rekonstrukce vodovodu II. etapa
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 150 metodou berstlining v délce 1244 m. Nové potrubí PEHD 225 s ochranným pláštěm.
  Termín: 04-09/2010
 • Oprava vodovodu DN 600 - Trutnov, ul. U hřbitova
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN 600 metodou relining v délce 100 m. Nové potrubí PEHD 560.
  Termín: 05/2010
 • Přerov - stavební úprava vodovodu Slaměníkova
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (EKO Agrostav a.s.)
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 100 v délce 83 m metodou berstlining. Nové potrubí tvárná litina DN 100.
  Termín: 04/2010
 • Přerov , Dluhonice - rekonstrukce vodovodu
  INESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Všeobecná stavební Přerov s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 v délce 84 m metodou berstlining. Nové potrubí tvárná litina DN 100.
  Termín: 03/2010
 • Rekonstrukce vodovodního přivaděče Vlára, Brumov-Bylnice II. etapa
  INESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního přivaděče DN 150 metodou relining v délce 520 m. Nové potrubí PEHD 140 s ochranným pláštěm. Přepojení přípojek, vystrojení armaturních šachet.
  Termín: 02-04/2010
 • DIAMO Dolní Rožínka - oprava potrubních rozvodů
  INVESTOR: DIAMO, s.p., o.z. GEAM, Dolní Rožínka
  POPIS: Oprava přívodů chladicí vody DN 200 v délce 40 m metodou relining včetně rekonstrukce armaturní šachty. Nové potrubí PEHD 160.
  Termín: 02/2010
 • Rekonstrukce vodovodního přivaděče Vlára, Brumov-Bylnice I. etapa
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního přivaděče DN 150 metodou relining v délce 674 m.Nové potrubí PEHD 140 s ochranným pláštěm. Přepojení přípojek,vystrojovaní armaturních šachet.
  TERMÍN: 10-12/2009
 • Oprava vodovodu Dluhonice
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodu DN 100 metodou berstlining v délce 130 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 s vnitřními zámky.
  TERMÍN: 11/2009
 • Rekonstrukce vodovodu Zlín, ul. Mokrá
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 metodou berstlining v délce 48m. Nové potrubí PEHD 90 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 10/2009
 • Oprava kanalizace DN 300, Levice, ul. B. Němcové
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Levice a.s. (Insituform s.r.o., Hlohovec)
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 metodou caliber-berstlining v délce 40 m. Nové potrubí Flexoren 270.
  TERMÍN: 08/2009
 • Stavební úpravy vodovodu Lipník nad Bečvou, ul. Zahradní
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodu DN 100 metodou berstlining v délce 50 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 s vnitřními zámky.
  TERMÍN: 07/2009
 • Stavební úpravy vodovodu Jih, Lipník nad Bečvou
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodu DN 100 metodou berstlining v délce 150 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 s vnitřními zámky.
  TERMÍN: 07/2009
 • Velké Albrechtice, rekonstrukce vodovodu I. etapa
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 150 metodou berstlining, částečně horizontálním řízeným vrtáním v délce 720 m. Nové potrubí PEHD 225 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 07-09/2008
 • Rekonstrukce vodovodu Zádveřice, Kostelec Vilová a Lázeňská
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (RIS-MONT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodních řadů DN 80-200 metodami berstlining a relining v celkové délce 935 m. Nové potrubí PEHD 90-160 s ochranným pláštěm. Přepojování přípojek.
  TERMÍN: 07-09/2009
 • Libhošť, rekonstrukce vodovodu
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80-100 metodou berstlining, částečně horizontálním řízeným vrtáním v délce 1.941 m. Nové potrubí PEHD 90 a 160 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 05-07, 09-11/2009
 • Oprava havarijního stavu vodovodu DN 100, Stará Ves
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN 100 metodou berstlining v délce 328 m. Nové potrubí PEHD 110 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 05/2009ho stavu vodovodu DN 100, Star
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN 100 metodou berstlining v dé
  TERMÍN:
 • Rekonstrukce zásobního řadu DN 400, Čekyně
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce části vodovodního řadu DN 400 metodou berstlining v délce 85 m. Nové potrubí tvárná litina DN 400 s vnitřními zámky.
  TERMÍN: 04/2009
 • Trutnov - Volanov, rekonstrukce vodovodu II. etapa
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 150 metodou relining v délce 260 m. Nové potrubí PEHD 110 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 04/2009
 • Slavičín, ul. Luhačovská - rekonstrukce vodovodu, II. etapa
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 metodou berstlining v délce 205 m. Nové potrubí PEHD 90 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 03-04/2009
 • Oprava přívodů průmyslové vody, V2 - licí stroj
  INVESTOR: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (MORAVIA STEEL a.s.)
  POPIS: Oprava přívodů průmyslové vody DN 150 a 200 metodou relining v délce 328 m. Nové potrubí PE-HD 110 a 160 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 11/2008
 • Slavičín, ul. Luhačovská - rekonstrukce vodovodu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 metodou berstlining v délce 278 m. Nové potrubí PE-HD 90 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 11/2008
 • Rekonstrukce vodovodu Přerov, ul. Gen. Janouška a B. Němce
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (VaK STAV Drahotuše)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 150 a 200 metodou berstlining v celkové délce 292 m. Nové potrubí tvárná litina DN 150 a 200 s vnitřním zámkem.
  TERMÍN: 10/2008
 • Opravy potrubních rozvodů vody Frenštát p. Radhoštěm
  INVESTOR: OKD, a.s., Důl Paskov (Jiří Chromčák, stavební a montážní práce)
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 200 metodou relining v délce 1.100 m. Nové potrubí PE-HD 110 s ochranným pláštěm. Bez zemních prací.
  TERMÍN: 09/2008
 • Kosmonosy, Horní Strakory, výměna vodovodního přivaděče
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
  POPIS: Výměna vodovodního přivaděče DN 150 metodou berstlining v délce 2.220 m s rozšířením profilu. Nové potrubí PE-HD 225 s ochranným pláštěm. Včetně montážních prací, oprav a vystrojení armaturních šachet.
  TERMÍN: 09-11/2008
 • Oprava výtlačného řadu DN 500 - Zentiva a.s., Hlohovec
  INVESTOR: Zentiva, a.s. Hlohovec (Insituform s.r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodního výtlačného řadu DN 500 metodou relining v délce 383 m včetně montážních prací, bez zemních prací. Nové potrubí PE-HD 450 (313 m) a PE-HD 355 (70 m).
  TERMÍN: 07/2008
 • Litoměřice - Třeboutice, rekonstrukce vodovodu I. etapa
  INVESTOR: Severočeská vodárenská společnost a.s. (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 300 metodou berstlining v délce 2.970 m včetně montážních prací, bez zemních prací a přepojení přípojek. Nové potrubí tvárná litina DN 300 s těžkou vnější ochranou (VonRoll Ecopur) a vnitřním zámkem.
  TERMÍN: 07-10/2008
 • Hukvaldy, Myslík - rekonstrukce vodovodu
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. (SEWER s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 100 metodou relining v délce 342 m. Nové potrubí PEHD 90 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 08/2008
 • Rekonstrukce vodovodu Kopřivnice, ul. Záhumenní
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. (SEWER s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 200 metodou relining v délce 814 m. Nové potrubí PE-HD 160 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 08/2008
 • Oprava řadů důlní a pitné vody a aktivní kanalizace DIAMO, s.p., Dolní Rožínka
  INVESTOR: DIAMO, s.p., o.z. GEAM, Dolní Rožínka
  POPIS: Oprava vodovodních řadů DN 200, 150 a 100 metodou relining v celkové délce 800 m. Nové potrubí PE-HD 180, 140 a 90 s ochranným pláštěm. Včetně napojení přípojek a vystrojení armaturních šachet. Oprava kanalizace DN 300 a 400 v celkové délce 260 m metodou berstlining včetně oprav RŠ. Nové potrubí silnostěnný PP-HM 292x13 a 340x15 mm. Část kanalizace DN 200 v délce 127 m opravena metodou KAWO (WOMBAT s.r.o.)
  TERMÍN: 06-08/2008
 • Rekonstrukce vodovodu Přerov, ul. Želatovská
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (VaK STAV Drahotuše)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 300 metodou berstlining v délce 285 m. Nové potrubí tvárná litina DN 300 s vnitřními zámky.
  TERMÍN: 06/2008
 • Rekonstrukce vodovodu LT DN 100, Sedlnice, K Borovci
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. (SEWER s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 metodou berstlining v celkové délce 1.057 m. Nové potrubí PE-HD 110 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 05-06/2008
 • Rekonstrukce vodovodu Dětmarovice, Pod kaštanem
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. (Jaroslav Dostálek-IRP)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 150 metodou berstlining v délce 113 m. Nové potrubí PE-HD 160 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 05/2008
 • Rekonstrukce vodovodu Trutnov-Volanov, Babí, Janské Lázně
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodních řadů DN 80 a 100 metodou relining v celkové délce 1.416 m. Nové potrubí PE-HD s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 04/2008
 • Rekonstrukce vodovodu Přerov, ul. Kabelíkova
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (VaK STAV Drahotuše)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 150 v délce 144 m metodou berstlining. Nové potrubí tvárná litina DN 150.
  TERMÍN: 11/2007
 • Oprava kanalizace - odvedení důlních vod, Frenštát pod Radhoštěm
  INVESTOR: OKD a.s., Důl Paskov, závod Frenštát pod Radhoštěm
  POPIS: Oprava kanalizace DN 200 metodou berstlining v délce 326 m. Nové potrubí PP-HM (polypropylén se zvýšeným modulem pružnosti) 220x12,8 mm. Oprava revizních šachet.
  TERMÍN: 10-11/2007
 • Rekonstrukce splaškové kanalizace Termont, Dolná Krupá
  INVESTOR: Termont a.s. (Insituform s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 150 metodou berstlining v délce 109 m. Rozšíření profilu, nové potrubí PEHD 280 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 09/2007
 • Rekonstrukce výtlačného řadu ÚV Zlatá Opavice - VDJ Bezručův vrch, Krnov
  INVESTOR: Město Krnov
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního výtlačného řadu DN 350 v délce 1.720 m metodou relining. Nové potrubí PEHD 315. Část v délce 178 m tlakový rukávec KAWEX (WOMBAT s.r.o.). Rekonstrukce armaturních šachet, propoje do ÚV a VDJ, náhradní zásobování - obtoky.
  TERMÍN: 09-11/2007
 • Oprava drénové kanalizace DN 200, 250, 300 - DEZA a.s., Valašské Meziříčí
  INVESTOR: DEZA a.s., Valašské Meziříčí (Insituform s.r.o.)
  POPIS: Oprava drénové kanalizace DN 200, 250, 300 metodou berstlining v celkové délce 1.398 m. Nové potrubí PP-HM 220, 242, PEHD 315. Rekonstrukce revizních šachet.
  TERMÍN: 08-11/2007
 • Rekonstrukce vodovodních řadů Trutnov - Babí II, Rýchorská II
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodních řadů DN 80 a 160 metodami berstlining a relining v celkové délce 380 m. Nové potrubí PEHD 90 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 09 a 11/2007
 • Rekonstrukce rozvodů NRL, Česká rafinérská a.s., Litvínov
  INVESTOR: Česká rafinérská a.s., Litvínov (Insituform s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodních rozvodů DN 150 - 400 mm metodou relining. Nové potrubí PEHD 140 - 355 mm.
  TERMÍN: 09/2007
 • Rekonstrukce vodovodu Šenov, ul. Vráclavská, Na Hrázkách
  INVESTOR: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce zásobovacího vodovodního řadu DN 80 metodou berstlining v délce 1.212 m. Nové potrubí tvárná litina DN 80. Přepojení 31 ks přípojek, náhradní zásobování - obtoky, shybka pod vodotečí.
  TERMÍN: 07-10/2007
 • Oprava výtlačného vodovodního řadu DN 200, Odry
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 200 metodou berstlining v délce 236 m. Nové potrubí PEHD 225 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 05/2007
 • Rekonstrukce vodovodu - Líny, Mladá Boleslav
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 a 100 metodou berstlining v celkové délce 1.244 m. Nové potrubí tvárná litina DN 80 a 100. Přepojení 69 ks přípojek, náhradní zásobování - obtoky.
  TERMÍN: 05-07/2007
 • Rekonstrukce vodovodních řadů Trutnov - Babí I, Rýchorská I, U Hřiště.
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodních řadů DN 50 a 80 metodami berstlining a relining v celkové délce 1.615 m. Nové potrubí PEHD 63 a 90 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 04/2007
 • ISPA, Nakládání s odpadními vodami v regionu Jesenicka - Jeseník, ul. Poštovní
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. (TCHAS s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 v délce 145 m metodou relining. Nové potrubí Flexoren 270/235 a 240/205. Rekonstrukce šachet, frézování přípojek (BMH s.r.o.).
  TERMÍN: 03/2007
 • ISPA, Nakládání s odpadními vodami v regionu Jesenicka - Jeseník, Rekonstrukce šachet podchodů Staříč, Bělá.
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. (TCHAS s.r.o.)
  POPIS: Sanace revizních šachet u podchodů pod řekami Bělá a Staříč (utěsnění průsaků, reprofilace dna).
  TERMÍN: 02/2007
 • VDJ Salaš - VDJ Skalky, rekonstrukce přívodního řadu DN 200
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 200 mm metodou relining v délce 200 m. Nové potrubí PEHD 180 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 12/2006
 • Rekonstrukce kanalizace DN 300, ul. B. Němcové, Levice
  INVESTOR: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (Insituform s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 metodou berstlining v délce 184,0 m včetně napojení 24 ks přípojek a rekonstrukce revizních šachet. Nové potrubí PP-HM Schoengen 292/13 mm s tahovým spojem.
  TERMÍN: 11/2006
 • ČS Hůrka - VDJ Salaš, rekonstrukce výtlačného vodovodního řadu DN 300
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 300 mm metodou relining v délce 2.570 m. Nové potrubí PEHD 225 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 10-12/2006
 • Dálnice D11, úsek, Chýšť-Osičky, oprava dešťových přípojek
  INVESTOR: Skanska CZ a.s., Divize Technologie
  POPIS: Oprava 40 ks dešťových přípojek DN 200 a 300 v celkové délce 560 m metodou caliber-berstlining a relining. Nové potrubí Uponor Flexoren a PEHD s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 09-10/2006
 • Tichá - rekonstrukce zásobovacího řadu (bezvýkopová část)
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (RV Styl s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 metodou berstlining v délce 560 m. Nové potrubí PEHD 110 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 09-10/2006
 • Nový Jičín, ATS u DPS – VDJ Čerťák - rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 metodou berstlining v délce 720 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100.
  TERMÍN: 08-09/2006
 • Oprava kanalizace DN 300, Poltár
  INVESTOR: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (Insituform s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 metodou berstlining v délce 60,0 m včetně napojení 3 ks přípojek a rekonstrukce revizních šachet. Nové potrubí PP-HM Schoengen 292/13 mm s tahovým spojem.
  TERMÍN: 08/2006
 • Rekonstrukce vodovodního řadu, Tř. Spojenců, Olomouc (bezvýkop. část)
  INVESTOR: Statutární město Olomouc (HORSTAV spol. s r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 metodou berstlining v délce 165 m. Nové potrubí tvárná litina DN 80.
  TERMÍN: 08/2006
 • Opava - ul. Kasárenská, rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 a 100 metodou berstlining v délce 264 m. Nové potrubí tvárná litina DN 80 a 100.
  TERMÍN: 07-08/2006
 • Frenštát p. Radh. - ul. Dvořákova, rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 a 100 metodou berstlining v délce 320 m. Nové potrubí tvárná litina DN 80 a 100.
  TERMÍN: 06-07/2006
 • Odry, rekonstrukce vodovodního řadu
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (KARO, s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 150 metodou berstlining v délce 41 m. Nové potrubí tvárná litina DN 150.
  TERMÍN: 06-07/2006
 • Brno, ul. Husitská - kanalizační přípojky
  INVESTOR: Brněnské vodárny a kanalizace, akciová společnost (IMOS a.s.)
  POPIS: Výstavba kanalizačních přípojek z kameninového potrubí DN 150 a 200 bezvýkopovou technologií v celkové délce 65 m.
  TERMÍN: 06/2006
 • Vodovodní přivaděč Trutnov - II. etapa
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního přivaděče DN 300 metodou relining v délce 980 m. Nové potrubí PEHD 280 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 05-06/2006
 • Mnichovo Hradiště - oprava vodovodního řadu - injektáž mezikruží
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (Insituform s.r.o.)
  POPIS: Provedení injektáže mezikruží (pův. potrubí DN 250, zatažené potrubí PEHD 160) v délce 1.060 m cementobentonitovou směsí.
  TERMÍN: 04/2006
 • Oprava kanalizace DN 400 mm
  INVESTOR: AMYLUM Slovakia Boleráz
  POPIS: Oprava kanalizace DN 400 mm metodou caliberberstlining v délce 143 m. Nové potrubí PP-HM (polypropylén se zvýšeným modulem pružnosti) 392/18 mm.
  TERMÍN: 12/2005
 • Rekonstrukce vodovodu Dvořákova ul., Přerov (část)
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 200 mm metodou relining v délce 670 m. Nové potrubí PEHD 160 mm s ochranným pláštěm
  TERMÍN: 11/2005
 • Oprava chemické kanalizace, Enegoaqua, a.s., Rožnov pod Radhoštěm
  INVESTOR: Energoaqua, a.s., Rožnov pod Radhoštěm
  POPIS: Oprava chemické kanalizace DN 200 mm metodou relining v délce 90 m. Nové potrubí Flexoren 175/153 mm. Opravy šachet vložením PE vložek.
  TERMÍN: 11/2005
 • Oprava vodovodu nám. Republiky, Pardubice
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN 80 mm metodou cracking v délce 130 m, nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  TERMÍN: 11/2005
 • Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Havlíčkova ul., Jeseník
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. (TCHAS spol. s r.o. Ostrava)
  POPIS: Rekonstrukce betonové kanalizace DN 600 mm metodou relining v délce 157 m, nové potrubí PEHD 450 mm. Rekonstrukce vodovodu DN 80 mm metodou cracking v délce 200 m, nové potrubí PEHD 110 s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 10-12/2005
 • Vodovod Portášky - Velká Úpa
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Montáž vodovodu PEHD 75 v délce 1200 m.
  TERMÍN: 10/2005
 • Rekonstrukce kanalizačního sběrače DN 800 - Česká Ves
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. (TCHAS spol. s r.o. Ostrava)
  POPIS: Oprava kanalizačního sběrače DN 800 mm zednickou metodou v délce 1.132 m. Otryskání vnitřního povrchu, sanace spojů trub, kynety a zaústění přípojek hmotami Ergelit. Rekonstrukce revizních šachet.
  TERMÍN: 09-11/2005
 • Oprava kanalizace DN 500 mm - TOPVAR a.s., Topolčany
  INVESTOR: TOPVAR a.s., Topolčany
  POPIS: Oprava zborcené kanalizace z betonových trub DN 500 mm v délce 80 m metodou cracking. Nové potrubí silnostěnné PVC-U DN 400 mm s integrovaným spojem.
  TERMÍN: 07/2005
 • Rekonstrukce vodovodního přivaděče v Trutnově - I. etapa
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního přivaděče DN 300-320 mm metodou cracking a relining v délce 690 m. Nové potrubí PEHD 315 mm s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 06-08/2005
 • VDJ Příbor - VDJ Mošnov, rekonstrukce potrubí
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního potrubí DN 200 mm metodou relining v délce 3.997 m. Nové potrubí PEHD 180 mm.
  TERMÍN: 05-08/2005
 • Oprava vodovodu Odry
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN 150 metodou cracking v délce 60 m, nové potrubí tvárná litina DN 150 mm.
  TERMÍN: 05/2005
 • Oprava kanalizace - Synthesia Pardubice
  INVESTOR: Aliachem a.s.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 400 mm v délce 190 m metodou relining, nové potrubí PEHD 355 mm.
  TERMÍN: 05/2005
 • Rekonstrukce vodovodu Benátky nad Jizerou
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 125 mm metodou relining, nové potrubí PEHD 110 mm s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 04/2005
 • Oprava kanalizace DN 300
  INVESTOR: AMYLUM Slovakia Boleráz
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 metodou cracking v délce 100 m. Nové potrubí silnostěnné PVC-U s integrovaným spojem.
  TERMÍN: 12/2004
 • Rekonstrukce vodovodního přivaděče Vysoké Mýto
  INVESTOR: VaK Vysoké Mýto, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního přivaděče DN 300 metodou relining v délce 222 m. Nové potrubí PEHD 280 mm.
  TERMÍN: 11/2004
 • Oprava kanalizace - Synthesia Pardubice
  INVESTOR: Aliachem a.s.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 200 metodou relining v délce 80 m. Nové potrubí svařované PE-HD 180 mm.
  TERMÍN: 11/2004
 • OS Hůrka - VDJ Salaš, rekonstrukce výtlačného řadu
  DN 300
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního výtlačného řadu DN 300 mm metodou relining v celkové délce 550,0 m. Injektáž mezikruží. Nové potrubí PEHD s ochranným pláštěm DN 200 mm.
  TERMÍN: 11/2004
 • Karpetná - rekonstrukce zásobovacího řadu
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 100 mm metodou cracking v celkové délce 155,0 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  TERMÍN: 10/2004
 • Rekonstrukce potrubí UE, a.s. Most
  INVESTOR: VA TECH WABAG Brno
  POPIS: Oprava vodovodního potrubí DN 200 mm metodou relining v celkové délce 41,0 m. Nové potrubí PEHD DN 150 mm.
  TERMÍN: 10/2004
 • Oprava vodovodu Orlová Zátiší
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 100 mm metodou cracking v celkové délce 1.196 m. Přepojení 45 ks přípojek. Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  TERMÍN: 08-10/2004
 • Oprava kanalizace ve Vsetíně - Americe
  INVESTOR: Technické služby Vsetín s.r.o.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 mm metodou relining v délce 31 m. Nové potrubí PVC DN 200 mm.
  TERMÍN: 10/2004
 • Oprava kanalizace Levice
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Levice
  POPIS: Oprava zborcené kanalizace DN 600 mm metodou cracking a relining v délce 40 m. Nové potrubí PVC-U silnostěnné s vnitřním zámkem DN 400 mm. Injektáž mezikruží, přepojení 13 lce 31 m. Novks přípojek.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 80 a 100 mm metodou cracking v celkové délce 1.545 m. Přepojení 81 ks přípojek. Nové potrubí PEHD s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 05-08/2004
 • Oprava kanalizace - ul. Solná, Dolní nám., Opava
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 400 mm metodou cracking v celkové délce 33 m. Přepojení 3 ks přípojek. Nové potrubí PVC-U DN 400 s integrovaným spojem.
  TERMÍN: 07/2004
 • Rekonstrukce vodovodního řadu Koliště, Brno
  INVESTOR: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 mm metodou cracking v délce 200 m, nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  TERMÍN: 04/2004
 • Oprava nátokové stoky rybníka, Litovel
  INVESTOR: Město Litovel
  POPIS: Oprava kanalizace DN 600 mm metodou relining, zatažením potrubí PVC-U 400 mm v délce 40 m, injektáž mezikruží.
  TERMÍN: 04/2004
 • Oprava vodovodního přivaděče Bohuslavice - Slavičín
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 150-250 mm v délce 3.256 m metodou relining, zatažením nového potrubí PEHD DN 140-180 mm.
  TERMÍN:11-12/2003, 03-04/2004
 • Oprava rozvodu chladicí cirkulační vody
  INVESTOR:Česká rafinérská a.s., Kralupy nad Vltavou
  POPIS:Oprava rozvodu chladicí vody DN 600 metodou relining, zatažením potrubí PEHD DN 560 v délce 260 m, včetně opravy odbočných větví DN 140-280 mm.
  TERMÍN:04/2004
 • Oprava kanalizace DN 300 AMYLUM Slovakia Boleráz
  INVESTOR: AMYLUM Slovakia Boleráz
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 metodou cracking v délce 232 m. Nové potrubí silnostěnné PVC-U s integrovaným spojem a zámkem.
  TERMÍN: 12/2003 - 01/2004
 • Oprava výtl. a gravitačního vodov. řadu - Hůrka
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 200 mm metodou cracking a relining v celkové délce 80 m. Nové potrubí PEHD s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 12/2003
 • Oprava vodovodu DN 150, Mohelnice
  INVESTOR: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN 150 mm metodou relining v délce 560 m. Nové potrubí PEHD 90 mm.
  TERMÍN: 11/2003
 • Oprava vodovodu, Perštýnské náměstí, Pardubice
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN 100 mm metodou cracking v délce 157 m. Nové potrubí tvárná litina DN 100 mm.
  TERMÍN: 10-11/2003
 • Oprava násoskového potrubí - Kvasice
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 500, 400, 300, 250, 160 mm v délce 620 m metodou relining - zatažením nového potrubí PEHD DN 315, 280, 225, 160 mm.
  TERMÍN: 10/2003
 • Oprava kanalizace DN 300, ul. Jabloňová, Karviná
  INVESTOR: Jaroslav Dostálek - IRP
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 mm metodou cracking v délce 59 m. Nové potrubí PEHD 315 mm.
  TERMÍN: 10/2003
 • Oprava vodovodu, ul. Husova, Ostrava
  INVESTOR: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN 100 mm v délce 40 m metodou cracking. Nové potrubí PEHD DN 90 mm.
  TERMÍN: 10/2003
 • Rekonstrukce kanalizace Enerqoaqua a.s., Rožnov p. Radh. - trasa C - část
  INVESTOR: Energoaqua a.s., Rožnov p. Radhoštěm
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 mm metodami relining a cracking v celkové délce 84 m. Nové potrubí PEHD.
  TERMÍN: 10/2003
 • Oprava části kanalizace Světlá nad Sázavou, ul. Sázavská
  INVESTOR: Vodovody a kanallizace Havlíčkův Brod, a.s.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 250 mm metodou cracking v délce 73 m. Nové potrubí PEHD DN 250 mm.
  TERMÍN: 09/2003
 • Oprava vodovodního přivaděče Vyhlídka II., Valašské Meziříčí
  INVESTOR: Město Valašské Meziříčí
  POPIS: Oprava vodovodního přivaděče DN 400 mm metodou relining v délce 540 m. Nové potrubí PEHD 225 mm.
  TERMÍN: 09/2003
 • Oprava kmenové stoky A Havířov, ul. Karvinská
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 800 mm metodou relining zatlačením potrubí HOBAS DN 700 mm v délce 91,0 m. Injektáž mezikruží.
  TERMÍN: 08/2003
 • BVV - oprava vodovodu
  INVESTOR: Veletrhy Brno, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodních řadů z litina DN 100, 150 a 200 mm v délce 494 m metodou cracking - zatažením potrubí z tvárné litiny DN 100, 150 a 200 mm.
  TERMÍN: 08/2003
 • Kanalizace Poruba - Ves, IV. etapa
  INVESTOR: VODOSTAV Ostrava, spol. s r.o.
  POPIS: Výstavba nové kanalizace DN 300 mm z kameniny technologií horizontálního řízeného vrtání v délce 73 m.
  TERMÍN: 07/2003
 • Oprava kanalizace po povodni v Ostružné
  INVESTOR: Obec Ostružná
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 v délce 186 m metodou relining a cracking - zatažením nového potrubí PEHD 280 mm, injektáž mezikruží.
  TERMÍN: 07/2003
 • Oprava vodovodu Havířov, ul. Mánesova
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 300 mm z litiny metodou relining - zatažením nového potrubí PEHD 280 mm s injektáží mezikruží.
  TERMÍN: 07/2003
 • Oprava vodovodu - Ostrava, Hradební ulice
  INVESTOR: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. , (Hydrospor, spol. s r.o.)
  POPIS: Oprava vodovodu metodou cracking v délce 174 m, původní potrubí ocel DN 100 mm, nové potrubí PE-HD 110 mm.
  TERMÍN: 06/2003
 • Revitalizace centra města Havířova - Národní tř. - oprava vodovodu
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu metodou cracking v délce 470 m, původní potrubí litina DN 150 a 200 mm, nové potrubí tvárná litina DN 150 a 200 mm.
  TERMÍN: 05-06/2003
 • Řízený podvrt železničního náspu pro kanalizaci ve Štramberku
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Řízený podvrt a zatlačení ocelové chráničky 377/11 mm v délce 75,0 m pro kanalizaci pod železničním náspem výšky 12,0 m ve Štramberku. Vystrojení chráničky potrubím HOBAS DN 250 mm, injektáž mezikruží.
  TERMÍN: 02-03/2003
 • Oprava kanalizace ve Vsetíně, Jasenicích
  INVESTOR: Zásobování teplem Vsetín a.s.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 mm (65 m) a DN 200 mm
  (41 m) metodou cracking. Nové potrubí PE-HD.
  TERMÍN: 12/2002 - 01/2003
 • Oprava vodovodu - horizontální řízené vrtání
  - Kroměříž
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
  POPIS: Horizintální řízené vrtání pod komunikací a zpětné zatažením vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 150 mm v délce 32 m.
  TERMÍN: 10/2002
 • Odvodňovací vrty - Bruntál
  INVESTOR: GHE, a.s., Ostrava
  POPIS: Provedení 3 ks řízených horizontálních odvodňovacích vrtů dl. 30 m, hl. 6,5 m, zatlačení perforovaných ocelových chrániček DN 100 mm.
  TERMÍN: 10/2002
 • Podvrt kolejiště - Ostrava, ul. Frýdecká - Vratimovská
  INVESTOR: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
  POPIS: Horizontální řízené vrtání pod železnicí v délce 32 m se zatažením ocelové chráničky 324/10 mm pro vodovod.
  TERMÍN: 11/2002
 • Oprava vodovodu DN 150 mm, Havířov, ul. Hlavní
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního řadu DN 150 mm metodou cracking v délce 109 m. Nové potrubí tvárná litina DN 150 mm.
  TERMÍN: 11/2002
 • Oprava kanalizace ul. Palackého, Frýdek-Místek
  INVESTOR: Město Frýdek-Místek
  POPIS: Oprava kanalizace DN 200 mm metodou cracking v délce 41 m. Nové potrubí PE-HD DN 200 mm.
  TERMÍN: 10/2002
 • Oprava kanalizace ul. Kostelní, Opava
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava kanalizační stoky DN 300 mm metodou cracking v délce 22 m. Nové potrubí PE-HD 315 mm.
  TERMÍN: 10/2002
 • Oprava vodovodního řadu na ul. Lesní, Nový Jičín
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního ocelového řadu horizontálním řízeným vrtáním v délce 152 m a přípojek v délce 60 m. Nové potrubí tvárná litina DN 80 mm.
  TERMÍN: 10/2002
 • Oprava vodovodu DN 80 Švermova ul., Fulnek
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Oprava vodovodního ocelového řadu metodou cracking v délce 230 m. Nové potrubí tvárná litina DN 80 mm.
  TERMÍN: 10/2002
 • Rekonstrukce kanalizace Mariánské Lázně, I. a II.etapa
  INVESTOR: CHEVAK Cheb, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 - 800 mm metodami cracking a relining v celkové délce cca 2000 m. Nové potrubí PVC-U, REHAU Rauline, PE-HD, HOBAS.
  TERMÍN: v realizaci, zač. 11/2001 - 08/2002
 • Rekonstrukce vodovodního přivaděče VaK Vysoké Mýto
  INVESTOR: VaK Vysoké Mýto, s.r.o.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodního přivaděče DN 300 mm v areálu VaK Vysoké Mýto metodou relining v délce 42 m. Nové potrubí PE-HD 280 mm.
  TERMÍN: 04/2002
 • Oprava kanalizace Masokombinát Ostrava-Martinov
  INVESTOR: Hydrospor, spol. s r.o.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 mm metodou cracking
  v délce 55 m. Nové potrubí PVC-U 315 mm se zámkovým spojem. Hloubka uložení 5,0 m.
  TERMÍN: 03/2002
 • Oprava vodovodu DN 200 mm, ul. 30. dubna, Ostrava
  INVESTOR: Hydrospor, spol. s r.o.
  POPIS: Oprava vodovodu z litiny DN 200 mm metodou cracking v délce 30 m. Nové potrubí PE-HD 225 mm.
  TERMÍN: 03/2002
 • Frýdek-Místek, nám. Svobody - rekonstrukce vodovodu
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 100 a 80 mm metodou cracking v délce 720 m, nové potrubí tvárná litina, v četně přípojek v délce 280 m.
  TERMÍN: 09-11/2001
 • Rekonstrukce kanalizace Enerqoaqua a.s., Rožnov
  p. Radh. - trasa B
  INVESTOR: Energoaqua a.s., Rožnov p. Radhoštěm
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 a 600 mm metodami relining a cracking v celkové délce 285 m.
  TERMÍN: 11-12/2001
 • GO rozvodu pitné a požární vody - ČEZ, a.s., Elekrárny
  Poříčí
  INVESTOR: ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí
  POPIS: Oprava vodovodu DN 63 - 150 mm metodami cracking a relining v celkvé délce 1034 m. Nové potrubí PE-HD,část s ochranným pláštěm.
  TERMÍN: 09-12/2001
 • Rekonstrukce kanalizace Bratislava, ul. Banícka
  INVESTOR: AQUA CONTROL s.r.o., Bratislava
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 mm metodou cracking v délce 59 m, nové potrubí PVC-U silnostěnné se zámkovým spojem.
  TERMÍN: 10/2001
 • Rekonstrukce kanalizační přípojky - Zimní stadión
  Pardubice
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce kanaliza ní přípojky DN 300 mm metodou cracking v délce 82 m, nové potrubí PVC-U silnostěnné se zámkovým spojem.
  TERMÍN: 10/2001
 • Oprava kanalizace Bruntál, Penny Market
  INVESTOR: Aš-Et stavební s.r.o.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 mm metodou cracking v délce 20 m.
  TERMÍN: 09/2001
 • Oprava kanalizace Vsetín, u správní budovy ZVI
  INVESTOR: Zásobování teplem Vsetín, a.s.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 mm metodou cracking
  v délce 82 m. Nové potrubí PVC-U DN 300 mm se zámkovým spojem.
  TERMÍN: 09/2001
 • Rekonstrukce vodovodu Šenov, ul. Nad Dolinou
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 80 mm metodou relining, v délce 175 m.
  TERMÍN: 08/2001
 • Rekonstrukce kanalizace Vsetín - Jasenice
  INVESTOR: Zásobování teplem Vsetín, a.s.
  POPIS: Oprava kameninové kanalizace DN 300 mm v délce 50 m metodou cracking včetně injektáže. Nové potrubí PVC-U silnostěnné DN 300 mm.
  TERMÍN: 08/2001
 • Oprava kanalizace Teplárenská ul., Karlovy Vary
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
  POPIS: Oprava kameninové a betonové kanalizace DN 300 a 400 mm v délce 113 m metodou cracking včetně injektáže. Nové potrubí PVC-U DN 300 a 400 mm.
  TERMÍN: 07-08/2001
 • Oprava kanalizace Smetanovo nám., Ostrava
  INVESTOR: Ostravské vodárny a kanalizace a.s (subd. pro Hydrospor spol. s r.o.)
  POPIS: Oprava betonové kanalizace DN 300 mm v délce 32 m metodou cracking včetně injektáže. Nové potrubí PVC-U DN 300 mm.
  TERMÍN: 07/2001
 • Oprava chemické kanalizace - Spolchemie Ústí nad
  Labem
  INVESTOR: Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem
  POPIS: Oprava betonové kanalizace DN 600 mm v délce 83 m metodou relining zatažením nového potrubí PE-HD SPIRO 560/500 mm včetně injektáže.
  TERMÍN: 06-07/2001
 • Oprava kanalizace zaolejovaných vod -ČD - p.j. Veselí n. Mor.
  INVESTOR: ČD, s.o., Depo kolejových vozidel, Valašské Meziříčí
  POPIS: Oprava betonové kanalizace DN 300 mm metodou cracking v délce 150 m včetně injektáže. Nové potrubí PVC-U DN 300 mm
  TERMÍN: 06-07/2001
 • Oprava kanalizace - Poltáry II
  INVESTOR: VaK Lučenec, (Insituform - Hulín, spol. s.r.o. Hlohovec)
  POPIS: Oprava betonové kanalizace metodou cracking v délce 60 m Včetně injektáže. Nové potrubí Rauline DN 300.
  TERMÍN: 06/2001
 • Rekonstrukce kanalizace Vsetín - Ráztoka
  INVESTOR: Zásobování teplem Vsetín, a.s.
  POPIS: Oprava betonové kanalizace DN 150 a 200 mm v délce 600 m metodou cracking včetně injektáže. Nové potrubí PE-HD DN 150, 200 mm.
  TERMÍN: 05/2001
 • Oprava kanalizace Energoaqua a.s., Rožnov p.
  Radhoštěm
  INVESTOR: Energoaqua a.s., Rožnov pod Radhoštěm
  POPIS: Oprava betonové kanalizace DN 500 mm v délce 120 m metodou relining. Nové potrubí PE-HD DN 500 mm.
  TERMÍN: 04/2001
 • Rekonstrukce vodovodu ul. Sněmovní, Kroměříž
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 150 mm - litina metodou cracking v délce 80 m včetně injektáže. Nové potrubí PE-HD DN 150 mm.
  TERMÍN: 04/2001
 • Rekonstrukce kanalizace, ul. A.Staška, Cheb
  INVESTOR: CHEVAK Cheb, a.s.
  POPIS: Oprava betonové kanalizace DN 300 mm v délce 44 m metodou cracking. Nové potrubí PVC REHAU Rauline DN 315 mm.
  TERMÍN: 11/2000
 • Moravský Písek - rekonstrukce výtlačného řadu
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
  POPIS: Relining PE-HD potrubí DN 355 mm do ocelového potrubí DN 400 mm v délce 1.433 m včetně injektáže mezikruží.
  TERMÍN: 09-11/2000
 • Rekonstrukce vodovodu Vendryně
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN 150 mm (ocel) metodou relining v délce 650 m včetně injektáže mezikruží. Nové potrubí PE-HD (Profuse) DN 90 mm.
  TERMÍN: 09-10/2000, 05/2001
 • Oprava přivaděče surové vody TOT Otrokovice
  INVESTOR: TOT Otrokovice a.s., (VA TECH WABAG Brno, spol. s.r.o.)
  POPIS: Relining PE-HD DN 200 do ocelového potrubí DN 300 v délce 1.350 m.
  TERMÍN: 08-10/2000
 • Rekonstrukce kanalizace, Šemberova ul., Olomouc
  INVESTOR: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., (HORSTAV Olomouc, s.r.o.)
  POPIS: Oprava kanalizace DN 500/750 mm zatažením potrubí HOBAS DN 400 mm v délce 80 m.
  TERMÍN: 09/2000
 • Oprava kanalizace - Poltáry
  INVESTOR: VaK Lučenec, (Insituform - Hulín, spol. s.r.o. Hlohovec)
  POPIS: Oprava betonové kanalizace metodou cracking v délce 64 m. Nové potrubí Rauline DN 300.
  TERMÍN: 06/2000
 • Oprava kanalizace v areálu Energoaqua, a.s., Rožnov pod Radhoštěm
  INVESTOR: Energoaqua, a.s., Rožnov pod Radhoštěm
  POPIS: Oprava betonové kanalizace DN 300, 400, 500 mm metodou relining v délce 369 m. Nové potrubí PE-HD, DN 280, 355, 450 mm
  TERMÍN: 04-05/2000
 • Oprava kanalizace Nádražní ul., Žamberk
  INVESTOR: Město Žamberk
  POPIS: Oprava kameninové kanalizace DN 300 metodou cracking v délce 145 m. Nové potrubí PVC REHAU Rauline DN 315 mm.
  TERMÍN: 04/2000
 • Oprava kanalizace DN 600 mm, Brno - Líšeň
  INVESTOR: Brněnské vodárny a kanalizace, akciová společnost, (IMOS a.s.)
  POPIS: Relining potrubí HOBAS DN 400 mm v délce 149 m.
  TERMÍN: 02/1999
 • Oprava kanalizace DN 400 mm Energoaqua, Rožnov pod
  Radhoštěm
  INVESTOR: Energoaqua, a.s., Rožnov pod Radhoštěm
  POPIS: Oprava kanalizace DN 400 mm v délce 188 m metodou relinig. Nové potrubí PVC REHAU Rauline, DN 315 mm.
  TERMÍN: 01/2000
 • Rekonstrukce kanalizace Dolní Rožínka
  INVESTOR: DIAMO, s.p., závod GEAM Dolní Rožínka
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 mm metodou relining v délce 160 m a 113 m. Nové potrubí PVC REHAU Rauline, DN 250 mm.
  TERMÍN: 03/1999, 11/1999
 • Oprava vodovodního Řadu, ul. Volného, Kroměříž
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu metodou cracking DN 100 mm v délce 190 m.
  TERMÍN: 10/1999
 • Oprava kanalizace, Maškova ul., Praha-Kobylisy
  INVESTOR: ET-stavební, spol. s r.o., Aš
  POPIS: Oprava kanalizace DN 300 mm metodou cracking v délce 45 m. Nové potrubí REHAU Rauline DN 315 mm.
  TERMÍN: 10/1999
 • Rekonstrukce kanalizace, ul. Bří Škorpilů, Vysoké Mýto
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 mm metodou cracking v délce 64 m. Nové potrubí PVC REHAU Rauline DN 250 mm.
  TERMÍN: 04/1999
 • Rekonstrukce kanalizace, Mrázova ul., Karlovy Vary
  INVESTOR: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 250 mm metodou cracking v délce 80 m. Nové potrubí PVC REHAU Rauline DN 250 mm. Hloubka uložení 7 m.
  TERMÍN: 06/1998
 • Rekonstrukce vodovodu Kaménka
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu DN 90 mm (litina) metodou cracking v délce 840 m. Nové potrubí PE-HD, DN 90 mm, uložené v chráničce PE-HD, DN 100 mm.
  TERMÍN: 04-05/1998
 • Oprava kanalizace DN 400 mm Energoaqua, Rožnov pod Radhoštěm
  INVESTOR: Energoaqua, a.s., Rožnov pod Radhoštěm
  POPIS: Oprava kanalizace DN 400 mm v délce 181 m metodou relinig. Nové potrubí PVC REHAU Rauline, DN 315 mm.
  TERMÍN: 09/1997
 • Rekonstrukce kanaliza ních přípojek OV Modřice
  INVESTOR: Brněnské vodárny a kanalizace, akciová společnost, (IS Brno, spol. s r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanal. přípojek DN 300 mm metodou cracking a Grundoram v délce 2 x 30 m. Nové potrubí PVC REHAU Rauline, DN 250 mm.
  TERMÍN: 03/1997
 • Oprava kanalizace, ul. Lískovecká, Frýdek-Místek
  INVESTOR: Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 200 a 300 mm metodou cracking v délce 96 m. Nové potrubí PE-HD, DN 200 a 315 mm.
  TERMÍN: 10/1996
 • Rekonstrukce kanalizace Světlá nad Sázavou
  INVESTOR: Sklo Bohemia, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 mm metodou relining v délce 48 m.
  TERMÍN: 06/1996
 • Rekonstrukce kanalizace v Keramických závodech Znojmo, a.s.
  INVESTOR: Keramické závody Znojmo, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 mm pod výrobní halou v délce 55 m metodou cracking. Nové potrubí PVC, DN 250 mm.
  TERMÍN: 04/1996
 • Rekonstrukce kanalizace, Letiště Praha - Kbely
  INVESTOR: Vojenská správa letišť, Praha - Kbely, (WOMBAT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 200 mm metodou cracking v délce 80 m. Nové potrubí PVC REHAU Rauline, DN 200 mm.
  TERMÍN: 04/1996
 • Rekonstrukce kanalizace, Komenského ul., Žďár n. Sázavou
  INVESTOR
  : Městský úřad Žďár nad Sázavou
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 150 mm metodou cracking v délce 70 m. Nové potrubí PVC, DN 200 mm.
  TERMÍN: 04/1996
 • Rekonstrukce kanalizace, Brno - Slatina
  INVESTOR: Brněnské vodárny a kanalizace, akciová společnost, (IS Brno, spol. s r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 mm metodou cracking v délce 2 x 50 m. Nové potrubí PVC REHAU Rauline, DN 315 mm.
  TERMÍN: 03/1996
 • Rekonstrukce kanalizace, ul. Miletičova a Gemarská, Bratislava
  INVESTOR: Bratislavské vodovody a kanalizace, a.s., (WOMBAT s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanalizace DN 300 mm metodou cracking v délce 290 m. Nové potrubí PVC, DN 315 mm.
  TERMÍN: 10-11/1995
 • Rekonstrukce vodovodu Dobříkov
  INVESTOR: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
  POPIS: Rekonstrukce vodovodu DN 90 mm metodou cracking v délce 210 m. Nové potrubí PE-HD, DN 90 mm.
  TERMÍN: 08/1995
 • Rekonstrukce vodovodu SOŠ Ostrava Poruba
  INVESTOR: SOŠ Ostrava - Poruba
  POPIS: Oprava vodovodu DN 150 mm metodou cracking v délce 200 m.
  TERMÍN: 08/1994
 • Rekonstrukce vodovodu, Vratimovská ul., Ostrava
  INVESTOR: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
  POPIS: Oprava úseků vodovodu DN 100 mm (litina) pod kolejišti tramvají metodou cracking. Nové potrubí PE-HD, DN 90 mm.
  TERMÍN: 07/1994
 • Rekonstrukce vodovodu Ostrava - Třebovice
  INVESTOR: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu (litina) DN 150 mm metodou cracking v délce 280 m. Nové potrubí PE-HD, DN 150 mm.
  TERMÍN: 04/1994
 • Rekonstrukce kanalizačních přípojek - Brno
  INVESTOR: Brněnské vodárny a kanalizace, akciová společnost, (Přemysl Veselý s.r.o.)
  POPIS: Rekonstrukce kanalizačních přípojek na stavbách objednatele v Brně v celkové délce cca 800 m metodami Grundoram a Grundomat.
  TERMÍN: 1992 - 94
 • Rekonstrukce kanalizace, Vazební věznice Ostrava
  INVESTOR: Vězeňská služba České republiky
  POPIS: Oprava kanalizace DN 150 - 300 mm metodou cracking v délce 550 m. Nové potrubí PVC, DN 150 - 315 mm.
  TERMÍN: 10-11/1993
 • Rekonstrukce vodovodu Ostrava - Heřmanice
  INVESTOR: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
  POPIS: Oprava vodovodu (ocel, litina) DN 100 mm metodou cracking v délce 650 m. Nové potrubí PVC, DN 90 mm.
  TERMÍN: 11/1993
 • Rekonstrukce kanalizace, Hotel Energetik, Pec pod Sněžkou
  INVESTOR: ČEZ, a.s.
  POPIS: Oprava kanalizace DN 200 mm a 250 mm metodou cracking v délce 980 m. Nové potrubí PVC, DN 200 a 250 mm.
  TERMÍN: 06-09/1993