měření průtoku

SonicSens

SonicSens - Ultrazvukový senzor pro měření výšky hladiny od RADCOMU

více »

ChronoFlo

Neinvazní měření průtoku na trubním vedení.

více »

Hydrins 2

HydrINS - elektromagnetický průtokoměr

více »

Mast II

MAST II - radiový systém pro lokalizování ztrát vody v oblasti pomocí metody "step testování"

více »

Mainstream IV

- ultrazvukový průtokoměr umožňuje přesná měření průtoku v otevřených profilech a částečně zaplněném potrubí.

více »